Primer stavkov z «akademskih»

« Na žalost je bilo z razmahom akademskih disciplin in s predlogi teorij za razlago politike, družbene ureditve in ekonomije pogosto težko razlikovati med trdnimi teorijami, ki so temeljile na empiričnih dokazih, in psevdoznanstvenimi ali psevdoznanstvenimi teorijami (kot so tiste o rasni hierarhiji), ki so temeljile na ideologiji in površni metodologiji. »
« Teoretična fizika je ena od redkih akademskih dejavnosti, pri kateri je um resnično edino potrebno orodje. »
« Drugi so bili manj naklonjeni. V akademskih krogih Cambridgea, kjer je Hawking gojil podobo "težavnega genija" in kjer so bili njegovi sodobniki včasih tako prestrašeni, da mu niso mogli kupiti piva, so nekateri njegovo držo razumeli kot aroganco in duh protislovja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021