Primer stavkov z «cene»

« V veleblagovnicah so bile cene fiksne, razstavljeno pa je bilo najrazličnejše blago različnih zvrsti. »
« -Obstaja na tisoče oblik, cene pa so zelo različne," pojasnjuje Smans. Skoraj vedno se odločimo za običajne oblike, ker je po njih največje povpraševanje. »
« Kakšne moči zdaj ne bi zamenjal za nekaj časa v družbi svoje družine? Kakšne cene ne bi bil pripravljen plačati za večer s prijatelji? Moral sem na smrt zboleti, da sem pogledal resnici v oči; vendar se lahko drugi naučijo iz mojega zgleda. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021