Stavki z «atentata»

« Dva atentata na cesarja, ki sta ju sicer izvedla človeka, ki nista imela nič skupnega s socializmom, sta bila za Bismarcka pretveza, Reichstag pa je takoj sprejel zakone, ki so pomenili prepoved same Socialdemokratske stranke Nemčije. »
« De Gaulle je komaj preživel poskusa atentata in bil prisiljen sprejeti novo ustavo, ki je predsedniškemu položaju podelila precej novih pooblastil. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021