Primer stavkov z «cilji»

« Njeni sekundarni cilji, dejavnosti "v vmesnem času", so se osredotočali na zagotavljanje splošne moške volilne pravice in poskuse krepitve kakovosti življenja delavcev. To je pomenilo nelagoden hibrid revolucionarne čakalne igre in zelo rutinskega prizadevanja za zakonodajne pridobitve za delavce. »
« Med njegovimi cilji je tudi zmanjšanje inflacije. "Inflacija," pravi, "ne škoduje le podjetjem, konkurenčnosti in naložbam, temveč močno prizadene tudi najranljivejši del naše družbe - upokojence in druge ljudi s stalnimi dohodki. »
« Osrednji cilji državljanske vzgoje so naučiti se razumeti družbo, vrednote in pravila sobivanja, ki jo urejajo, razmišljati o problemih, ki jo pestijo, in zagovarjati dobro kakovost življenja vseh državljanov. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021