Stavki z «ženskami»

« Povsod je bilo razširjeno nasilje nad ženskami (in otroki) v družini: samoumevno je bilo, da ima "moški v hiši" pravico uveljaviti svojo voljo z nasiljem, če se mu to zdi potrebno, in tudi sam pojem zakonskega posilstva ni obstajal. »
« Tako, kot je opisala Beauvoir, ni šlo le za to, da so moški nad ženskami prevladovali, jih pokroviteljsko podpirali in pogosto nasilno zlorabljali, temveč je bilo biti ženska izjema v vseh vrstah politične teorije, filozofije in zgodovine, ki so si jih kdajkoli zamislili. Ženske v nekem smislu niso bile del zgodovine. »
« Ne," sem odgovoril in se spraševal, kaj ima to opraviti z razmočenimi debelimi ženskami. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021