Primer stavkov z «feministična»

« Najbolj znana feministična revolucionarka francoske revolucije Olympe de Gouges je bila usmrčena, ker si je drznila trditi, da pojma "enakost" in "svoboda" očitno pomenita, da morajo biti moški in ženske enaki. Stoletje pozneje je njena vizija ostala neizpolnjena. »
« Od konca druge svetovne vojne do poznih šestdesetih let 20. stoletja so v večini zahodnih držav obstajala le majhna feministična gibanja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021