Primer stavkov z «javnega»

« Zaradi javnega protestiranja so bile koncesije pogosto preklicane, vendar je tuje vmešavanje v perzijsko gospodarstvo ne glede na to ostalo stalnica. »
« Hitlerjeva nesporna moč javnega nastopanja in političnega manevriranja je naciste iz majhne obrobne skupine spremenila v veliko politično stranko, in čeprav je bil kot praktični odločevalec v veliki meri neučinkovit, je ostal osrednji del podobe moči, vitalnosti in oblasti, ki so jo nacisti povezovali s svojo državo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021