Primer stavkov z «globokih»

« V jarkih in globokih kolovozih so se vijugali potniki, ki so se stiskali pod plastičnimi odejami, da bi se zaščitili pred mrzlim vetrom. »
« Iz globokih ran pod očmi mu je tekla kri, manjkala mu je desna ušesna mečica. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021