7 stavkov z «odkritja»

« Ta odkritja so sprožila očitno vprašanje: če geni res prehajajo iz ene vrste v drugo, zakaj nikoli ne vidimo postrvi s perjem ali mačke, ki je videti kot pavijan? »
« Znanstvena odkritja renesanse je navdihoval isti raziskovalni duh, ki so ga gojili grški znanstveniki in rimski inženirji. »
« Nova odkritja so bila narejena na področju astronomije, metalurgije in medicine, znanstvena dela iz različnih jezikov pa so bila prevedena in ohranjena v arabščini. Najpomembnejša znanstvena tradicija v zvezi z Aristotelovimi deli se je razvila zlasti v abasidskem kalifatu. »
« Pomen tega ponovnega odkritja Aristotela je v tem, da je njegovo delo o logiki ponudilo formalni sistem za ocenjevanje zapletenih del, kot je krščansko Sveto pismo. »
« Prva velika odkritja znanstvene revolucije so bila povezana z astronomijo, saj so učenjaki začeli izvajati lastna opazovanja in razvijati teorije, da bi pojasnili, kaj so videli na nebu. »
« V tem smislu torej nova znanstvena odkritja nikakor niso spodkopavala takratnega verskega prepričanja, čeprav so bila v nasprotju z določenimi odlomki iz Svetega pisma. »
« Znanstvene in psevdoznanstvene teorije in odkritja »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021