Primer stavkov z «centra»

« Nedelja, 27. december, 16.57 Vodnik Dorje je skupino vodil do begunskega centra v Čailsu, kjer so plapolale pisane zastave z verskimi simboli. »
« "Učencem vsiljujemo podatke," pravi Richard Paul, direktor centra za učenje kritičnega mišljenja. "Bistvo izobraževanja pa je uporaba informacij za reševanje novih situacij in problemov. To zanemarjamo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021