Primer stavkov z «cenjeni»

« Najredkejši diamanti so rožnati diamanti, ki so tako zelo cenjeni, da se zanje iztrži tudi po 200.000 dolarjev, po brušenju pa še več. »
« Citrusi so že dolgo cenjeni kot odličen vir vitamina C, zdaj pa so predmet znanstvenih raziskav. »
« Ker so nekateri moji cenjeni kolegi začeli uporabljati pridevnike, kot sta briljanten in odličen, da bi opisali takšno absurdno in pretenciozno smetišče, sem ne le napadel film na nacionalni televiziji, ampak sem tudi prekršil neizrečeno pravilo svojega poklica: Napadel sem svoje kolege. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021