Stavki z «listja»

« Sladek vonj ovenelega listja in fermentirajočih divjih jabolk je prekinil dim avtomobilov. »
« Čeprav so bila drevesa 13. oktobra že skoraj brez listja, je bilo nebo svetlo, zrak pa svež in poživljajoč. »
« Sonce je bilo že visoko in njegovi žarki so se odbijali od gostega listja nad našimi glavami. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021