Primer stavkov z «jezeru»

« -Na jezeru Tepee je otroški tabor," je rekel. V njem mora biti telefon. »
« Naše majhno zatočišče ob jezeru je bilo v moji družini že več kot 80 let. Toda ko smo se preselili več kot 950 kilometrov stran, je postalo veliko manj dostopno, zato nismo veliko hodili tja. »
« Še vedno smo vsako poletje nekaj dni preživeli ob jezeru, vendar to ni bilo več isto ne za nas ne za mamo. »
« V Čadskem jezeru so razmere zelo resne. Tako zelo, da nekatere meritve celo potrjujejo, da se jezero samo v enem mesecu zaradi dezertifikacije umakne do enega kilometra. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021