Primer stavkov z «fotoaparatom»

« Braw je nemočno stal s fotoaparatom in beležnico v roki, prevzel ga je občutek popolne nemoči pred bolnimi otroki v Afriki. »
« Človeško oko je primerljivo s fotoaparatom, ki je bil zgrajen in zasnovan po njegovi podobi in zgledu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021