Stavki z «ceniti»

« Naučimo se ceniti ljudi. Razumemo, da so lahko tako krhki in prestrašeni, kot smo bili mi. »
« V šoli se naučimo ceniti demokratični sistem in iskati načine, kako graditi vse bolj svobodno, pravičnejšo in enotnejšo družbo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021