Primer stavkov z «člankih»

« DiFranza je v dveh člankih v medicinskih revijah Pediatrics in Journal of Family Practice posebej opozoril na nevarnosti za otroke. »
« V svojih člankih in esejih kaže skoraj enciklopedično splošno znanje, v svojih opombah pa običajno citira pisce z vsega sveta, da bi jih naredil bolj berljive. Za mnoge je tako dober pisatelj kot znanstvenik. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021