Stavki z «filme»

« Brata Lumiére sta kmalu posnela še druge filme, med njimi tudi znameniti film The Watering Can. »
« Več desetkrat si je ogledal Lawrencea Arabskega, Fantazijo, King Konga in Drakulo ter vse filme iz tridesetih let prejšnjega stoletja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021