Stavki z «šolski»

« Moj sin se je pridružil šolski nogometni ekipi in opozoril sem ga, da bo odslej sicer imel manj prostega časa, vendar bo še vedno odgovoren za skrb za vrt. Nekaj dni pozneje je trata kar klicala po košnji. »
« Govorili smo o institucijah, natančneje o šolski instituciji, in o skupinah znotraj šole, vendar nismo vzpostavili razlike med obema pojmoma. Treba je določiti obseg teh treh pojmov: skupine, organizacije in institucije. »
« Občutek pripadnosti šolski ustanovi je temeljnega pomena za doseganje harmoničnega sobivanja ter aktivnega in ustvarjalnega sodelovanja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021