Primer stavkov z «levica»

« Radikalna levica socialističnih strank pa se je kmalu odcepila in ustanovila nove stranke, ki so še naprej nasprotovale vojni; te nove stranke so se običajno imenovale "komunistične", stare pa so ostale "socialistične". »
« Skrajna levica, tj. komunisti, pa je bila neločljivo povezana s Sovjetsko zvezo. To je bil za komunistične stranke takoj po vojni blagoslov, a je postal breme, ko so se na Zahodu vse bolj zavedali krivic v sovjetski družbi. »
« Mladinsko gibanje in z njim povezano radikalno filozofsko gibanje, imenovano nova levica, sta se osredotočila na življenje posameznikov sredi blaginje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021