5 primer stavkov z «civilistov»

« Večina nemških civilistov je še vedno verjela, da Nemčija zmaguje, toda ker se je na zahodni fronti nadaljevalo klanje, je nemški generalštab vedel, da mora izvesti strateški preboj. »
« Posledice prve svetovne vojne so bile grozljive. Umrlo je več kot 20 milijonov ljudi, tako vojakov kot civilistov. »
« Vojna izkušnja civilistov v državah, ki so bile v boju ali blizu njega, se je torej pogosto vrtela okoli groze in trpljenja. Vsi, tudi tisti, ki jim je bilo prihranjeno bombardiranje ali tuja okupacija, so se soočali s pomanjkanjem hrane in oskrbe, ki se je sčasoma še povečalo. »
« V primerjavi s prvo svetovno vojno je bila velika razlika v tem, kako je drugo svetovno vojno dojemala večina civilistov na domači fronti: za večino Američanov je bila eksistencialna bitka za demokracijo in svobodo, za večino evropskih narodov pa je bila to vojna za preživetje sama po sebi. »
« Tudi v državah, ki jih Nemčija ni nameravala uničiti, se je večina civilistov bala, da je možnost nemške zmage skoraj enakovredna. Povsod v okupiranih državah so civilisti obupano iskali drobce informacij, ki bi lahko kazale na to, da se vojna končno obrača proti Tretjemu rajhu. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021