Stavki z «mednarodnih»

« Z drugimi besedami, prva svetovna vojna ni rešila nobenega od mednarodnih problemov ali napetosti, zaradi katerih se je začela. Namesto tega jih je še poslabšala, saj je pokazala, kako močno in uničujoče je sodobno orožje, in pokazala, da nobena sila ne more uveljaviti svoje prevlade. »
« Nekateri raziskovalci trdijo, da čeprav teh mednarodnih korporacij ne moremo šteti za suverene - saj nimajo prebivalstva ali ozemlja, nad katerim bi lahko izvajale tradicionalne suverene pristojnosti -, jih lahko štejemo za take, ker nimajo "nadrejenega". »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021