Primer stavkov z «fašizma»

« V zgodnji zgodovini fašizma je bila še posebej pomembna Francija. Tam je desničarska monarhistična skupina, imenovana Actione Française, obstajala že od Dreyfusove afere, vendar se je preoblikovala v francosko fašistično skupino, čeprav je ostala zavezana tradicionalni monarhistični in katoliški ideologiji. »
« Na prvi pogled presenetljiv vidik fašizma je bil, da so bili mnogi fašisti nekdanji komunisti - Benito Mussolini, vodja italijanske fašistične partije, je bil pred prvo svetovno vojno pomemben član italijanske komunistične partije. Oba sta si prizadevala za transcendentne politične in družbene ureditve, ki so presegale "zgolj" parlamentarni kompromis. »
« Tako se je generacijo po porazu fašizma v Evropi ponovno rodila skrajna desnica v obliki ostro protiimigrantskih političnih strank, pogosto z mešanico fašistične in antisemitske retorike (prva je bila francoska Nacionalna fronta, ki je še vedno močna sila v francoski politiki). »
« Podobno tudi fašizma ne moremo več obravnavati kot strašno zgodovinsko napako, ki je na srečo že mrtva in izginila; vrnil se je na svetovno prizorišče. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021