Stavki z «gospodarskem»

« Zgodovinarji še vedno razpravljajo o dejanskem gospodarskem učinku teh plačil; nesporno pa je, da so bila po mnenju Nemcev popolnoma nepravična, saj so menili, da so za prvo svetovno vojno odgovorne vse evropske države, ne le Nemčija. »
« v strogo gospodarskem smislu razširitev vrste trgovske dejavnosti, ki je privedla do združitve ozemelj, ki so bila prej med seboj slabo povezana. »
« Na gospodarskem področju na primer nadnacionalne korporacije, ki jim je naklonjen razvoj svetovnega trga, suverena država težko nadzoruje. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021