Stavki z «mednarodnega»

« Medtem ko je Nemčija širila svoja ozemlja v razmerah mednarodnega nihanja, je oblikovala politična zavezništva. »
« Obstoj organizacije, kot so Združeni narodi (ZN), je mogoče obravnavati kot pojav globalizacije. Nedvomno je bil to poskus iskanja mednarodnega pravnega okvira in je pomenil bolj racionalno možnost reševanja sporov in oblikovanja projektov mednarodnega sodelovanja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021