Primer stavkov z «ameriškim»

« Pred pogovori med ameriškim državnim sekretarjem Alexandrom Haigom in sovjetskim zunanjim ministrom Andrejem Gromykom je očitno zelo pomagal pri vprašanju Afganistana. »
« Britanski parlament je poskušal ameriškim kolonistom naložiti nepriljubljene davke, da bi pomagal plačati britanske vojake med sedemletno vojno in po njej. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021