7 stavkov z «gospodarski»

« Leta 1983 je Treholt obiskal Atene, ko je Grčija predsedovala Evropski gospodarski skupnosti, in sodeloval pri koruptivnih dejavnostih, med katerimi je najbolj znana zavrnitev sprejetja EGS kot organa, ki bi lahko obsodil uničenje južnokorejskega letala. »
« Dolgoročni gospodarski vzorec je bil, da so bogatejši sloji družbe postajali še bogatejši na račun navadnih ljudi, vendar je ostal pomemben "srednji razred", ki je užival razmeroma visok življenjski standard. »
« Ironično je, da so bili neposredni gospodarski učinki kuge po njenem koncu za mnoge ljudi večinoma pozitivni. »
« Glede na to se gospodarski sistemi Bližnjega vzhoda razlikujejo od številnih drugih družb (na primer od takratne Evrope, z izjemo renesančne Italije) po tem, kako skrbno so vladarji gojili trgovino. »
« V Osmanskem cesarstvu so imeli trgovci poseben politični in gospodarski status, kar se je najbolj kazalo v pravni zaščiti nemuslimanov, ki so bili gospodarsko koristni. »
« Zato so obstajali gospodarski in kulturni razlogi, zakaj so Evropejci želeli doseči dobrine in bogastvo Afrike in Azije. Do tega bogastva so lahko prišli zaradi tehnološkega napredka. »
« Skupaj se je ta koncept imenoval merkantilizem: gospodarski sistem, sestavljen iz kraljeve vlade, ki je nadzorovala kolonije v tujini in skrbela za lastnino doma. Najboljši primer tega sistema je bil največji lastnik kolonij, ki so proizvajale zlatnino: Španija. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021