Stavki z «gibala»

« Leta 1973, ko se je ameriška podpora vojni gibala okoli 30 %, je predsednik Richard Nixon poskrbel za umik ameriških vojakov in prenehanje podpore Južnemu Vietnamu. »
« Preučevali so odnos med dojenčki - katerih starost se je gibala med šestimi meseci in enim letom - in njihovimi materami v času hranjenja ter ugotovili, da ima dojenček poleg projekta hranjenja - hranjenje je glavni cilj matere - tudi svoje cilje: igranje, doživljanje občutkov mraza in toplote, občutenje teksture hrane itd. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021