Primer stavkov z «afriško»

« V nasprotju z bojem za Afriko so evropske sile po drugi svetovni vojni še naprej kolonizirale skoraj vso afriško celino, vendar je bila do konca šestdesetih let 20. stoletja skoraj vsa neodvisna. Podobno je bilo z evropskimi posestmi v Aziji, ki so v povojnem obdobju skorajda izginile. »
« Robert Duncan z državne univerze v Oregonu pravi, da se je Madagaskar pojavil pred 65 milijoni let, ko je bila Indija "prilepljena" na afriško celino. »
« Zelo staro afriško pleme je organiziralo odpravo, ki se je odpravila v boj proti vetru v povračilo za škodo, ki jo je ta povzročil v vasi. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021