Stavki z «človekove»

« V skladu s knjigo Konec zgodovine in zadnji človek naj bi človekove pravice zagotavljal politični sistem, ki bi hkrati zagotavljal pravni okvir za uspešno kapitalistično gospodarstvo. Konec koncev so bile vse alternative že preizkušene in neuspešne, od starega reda monarhije in plemstva do sodobnega fašizma in od leta 1991 dalje sovjetskega komunizma. Tako bi se stare diktature (če se še niso) kmalu pridružile demokraciji in kapitalizmu ameriškega tipa. »
« Kultura ne izhaja iz človekove biološke narave. »
« Vse človekove dejavnosti so zaznamovane s kulturo. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021