7 stavkov z «odkril»

« Prav on je odkril, da ima mala Julie zelo močan glas s presenetljivim razponom petih oktav. »
« Žal do zdaj še nihče ni odkril načina za nadzor energije strele. »
« Arhimed je odkril načelo uporabe premikanja vode za izračun specifične teže predmetov in zasnoval vrsto zapletenih bojnih strojev, ki so jih uporabljali proti rimskim silam, ko so napadli njegovo domače mesto Sirakuze na Siciliji. »
« Petrarca je osebno ponovno odkril dolgo izgubljena dela Cicerona, ki je v republikanskem obdobju veljal za največjega pisatelja starega Rima, in se posvetil urjenju, da bi posnemal Ciceronov retorični slog. »
« Pri tem je Erazem popravil tudi Novo zavezo, v kateri je odkril in popravil številne napake v prevodih (čeprav Stare zaveze ni ponovno prevedel iz hebrejščine, je tudi v njej opozoril na napake). »
« Tam je Darwin odkril številne vrste, ki so bile edinstveno prilagojene za življenje le na posebnih, omejenih območjih. Ko se je vrnil v Veliko Britanijo, je ugotovil, da lahko njegova odkritja pojasnijo le spremembe, ki so se sčasoma zgodile v samih vrstah. »
« Kako sem odkril izjemno moč narave »
definiciones-de.com - 1998 - 2021