Primer stavkov z «lepilnega»

« Izvlekel je zvitek lepilnega traku in mi ukazal, naj Megan zvežem roke in noge. »
« Prekrižajte trakove lepilnega ali izolacijskega traku čez steklo, da se ob udarcu ne razbije. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021