Primer stavkov z «letniku»

« Takrat je bil star 18 let in je bil v zadnjem letniku srednje šole Grundy. »
« Nekega večera, ko je bila v drugem letniku, se je sama odpravila na ples. »
« V prvem letniku podiplomske pomorske šole sem se nekega dne s sošolci pogovarjal o tem, kako zahteven je program. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021