6 primer stavkov z «menil»

« Toda Hollywood še vedno ni menil, da je mlada igralka dovolj privlačna za blagajne. »
« Mendez je menil, da kanadska produkcijska hiša ne bo dovolila, da bi ji problem s talci preprečil iskanje lokacij v Iranu. »
« Navdušen je bil nad Maorci, ki jih je pred tem srečal v Novem Južnem Walesu, in menil je, da jih je treba evangelizirati. Uspelo mu je zbrati skupino naseljencev, ki so ga spremljali, vključno z učiteljem in mizarjem. Vendar je moral Marsden sam financirati svojo ladjo do Nove Zelandije. »
« Platon je menil, da je vzgoja bodočega voditelja izjemnega pomena, morda celo pomembnejša od njegove sposobnosti vodenja vojske. »
« Justinijan je menil, da je njegova sveta dolžnost kot voditelja največjega krščanskega cesarstva na svetu, da med svojimi podaniki uveljavi versko enotnost in izkorenini herezije. Imenoval se je "Kristusov ljubljeni", kar so prevzeli tudi poznejši cesarji. »
« Abelard je menil, da bi morali izobraženi kristjani izpodbijati svoja prepričanja in jih poskušati razumeti; ker so bili kristjani prepričani, da bo Sveto pismo vedno končni vir resnice, so po njegovem mnenju njihovi poskusi razumevanja njegovih očitnih protislovij in dvoumnosti samo okrepili krščansko vero kot celoto. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021