Stavki z «filmi»

« Vsi ti filmi so bili kritiška in finančna katastrofa. »
« Skoraj vsi sedanji filmi in televizijski programi so globoko zaslužni za grško dramo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021