Primer stavkov z «čistila»

« Mati Alore Burgan, Tina, je čistila hišo, medtem ko se je njena hči igrala v bližini. »
« Vsako poletje sva s Shirley v koči preživela teden dni ali več, ko sva čistila stene, popravljala zaslone, menjala stole, popravljala strope in slikala. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021