Primer stavkov z «gledanje»

« Majhne skrivnosti poslušanja, kot sta gledanje v oči in prikimavanje z glavo, lahko pomagajo partnerju, da se odpre. »
« Podobno bo gledanje in branje novic vašim otrokom dalo pomembno lekcijo, da je mogoče isto informacijo razlagati na različne načine. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021