Primer stavkov z «obiskovalcu»

« Ko je razstavljavka obiskovalcu razlagala prednosti naprave za varčevanje z vodo, je omenila, da bi z njo prihranila 95 000 litrov vode na leto. »
« Hawking je nekemu obiskovalcu razložil: "Ko želimo nekaj ohraniti, tabelo preprosto fotokopiramo. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021