Primer stavkov z «luknje»

« Danes ima razbita stavba povsod luknje in je močno poškodovana od tankov, minometnih in topovskih izstrelkov ter zažigalnih bomb. »
« Črne luknje so telesa, ki delujejo tako močno gravitacijsko, da se njihovemu vplivu ne more izogniti nič - niti svetloba, ki potuje s hitrostjo 300.000 kilometrov na sekundo. Hawking je začel razmišljati: kako se iz središča črne luknje pojavi singularnost - kozmično jajce? »
« Sčasoma se v singularnosti znotraj črne luknje zgodi veliki pok in nastane novo vesolje, celoten proces pa se ponavlja v nedogled in ustvarja vedno več balonov, od katerih je vsak sam po sebi vesolje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021