Primer stavkov z «filmsko»

« Nato je igrala filmsko kraljico s preveč dobro javno podobo, da bi bila resnična (podobno njeni lastni), v še enem filmu Blaka Edwardsa, SOB. »
« Predlagal je, da bi CIA ustanovila navidezno filmsko podjetje, šest diplomatov pa bi se pretvarjalo, da so kanadski uslužbenci tega podjetja. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021