7 primer stavkov z «brez»

« Prepričan sem, da bi bila brez njega večina novinarjev brezposelnih. »
« Gospod Martin jo je brez odgovora pogledal izpod svojega zelenega vizirja. »
« 24-letna Jeanna je bila tri tedne brez službe in ni vedela, kako bo plačala najemnino, vendar se je odločila, da nakita ne more prodati, dokler ne da lastniku dovolj časa, da ga unovči. »
« Nadaljujte brez ustavljanja, dokler ne končate z enim nizom. Ponovite z levo nogo. »
« - Matematika: brez matematike ni naprednega inženirstva, brez inženirstva pa ni namakanja, obzidja ali velikih stavb. »
« Vse to ne bi bilo mogoče brez tehnološke in energetske revolucije, ki jo je povzročil industrializem. »
« Rimske legije so leta 196 pr. n. št. brez večjih težav premagale makedonske sile in nato, morda presenetljivo, odšle, saj so izpolnile svoj zastavljeni cilj, da branijo grško neodvisnost. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021