6 stavkov z «želje»

« Teh trgovcev ni zanimala filozofija želje kolonistov po svobodi; njihov motiv je bil, da ameriški kolonisti ne uvažajo britanskega blaga, kar škodi njihovemu poslovanju. »
« Od legende o Ikaru naprej človek nikoli ni mogel premagati želje po letenju. Poskušal je na najrazličnejše načine in njegovi poskusi so se običajno končali s popolnim neuspehom. »
« Če v tistem trenutku ne čuti želje, naj zavrne, vendar naj partnerju pove, kako zelo si ga želi in da se bo z veseljem ljubila pozneje. »
« Vedno je strašno težko uskladiti lastne želje in zahteve socializacije (življenja v družbi s svojimi pravili in zakoni), kar neizogibno vodi v notranji konflikt. Tako ljudje oblikujejo obrambne sisteme, ki lahko kratkoročno zaščitijo njihova čustva, vendar se kasneje v življenju vrnejo in povzročijo nesrečo in odtujenost. »
« Tožilec je pripravljal štiri sojenja za umor in ni imel želje prevzeti še enega primera. Ko pa je začel brati detektivovo poročilo, je vedel, da se bo tega lotil. »
« Enako velja tudi v šoli. Dialog, medsebojno poslušanje, zavedanje in sprejemanje, da imajo vsi člani institucije potrebe in želje, spoštovanje medsebojnih mest in vlog, reševanje konfliktov, ki jih prinaša sobivanje, so pomembni elementi za dobro delujočo skupino. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021