Primer stavkov z «četrtine»

« Čeprav se tri četrtine energije strele pretvori v toploto, preostala električna energija doseže 125 milijonov voltov. »
« Že leta 1870 je tri četrtine britanskih znanstvenikov verjelo, da je teorija evolucije pravilna, še preden je bil razumljen mehanizem, po katerem se je evolucija zgodila, tj. genetika. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021