Primer stavkov z «čustvo»

« Trener pa ve, da je to čustvo naklonjenosti do njegovih igralcev obojestransko, vendar je preveč zaposlen z načrtovanjem iger, da bi o tem govoril. »
« Ko doživljamo tako močno čustvo, kot je strah, je ta zadnja oblika sinapse ključnega pomena. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021