Primer stavkov z «enačbe»

« Sčasoma je Einstein oblikoval enačbe, ki so napovedovale, da vesolje ne more biti statično. Te enačbe so bile pozneje potrjene, kar je botrovalo nastanku teorije velikega poka. »
« Gre za rešitev najbolj fascinantne enačbe v zgodovini človeštva: določitev zahtev, ki morajo biti izpolnjene, da lahko oseba preseže meje svojega uma in prodre v drugega, ga spozna in obvlada, se giblje v prostoru in času ter krši navidezno neprepustnost neživih stvari. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021