Stavki z «filozofa»

« Na grškega filozofa Aristotela v njegovem času, v četrtem stoletju pred našim štetjem, miti, ki so razlagali strele, niso naredili vtisa in je menil, da gre za "izdih" iz ognjene krogle v nižjih predelih neba. »
« Za filozofa, kot je bil David Hume, je bil povprečen preprost človek (bodisi kmet ali pripadnik revnega mestnega razreda) tako prežet z nevednostjo, vraževerjem in lahkovernostjo, da so ga morali nadzorovati in mu vladati njegovi predniki. »
« V zgodovinskem pogledu Freudov pomen izhaja iz njegovega dela kot filozofa duha in ne kot "znanstvenika" samega, čeprav je prav njegova želja, da bi njegovo delo spoštovali kot pravo znanost, navdihovala njegove raziskave in spise. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021