Primer stavkov z «obžaluje»

« Nekoč je na vprašanje, kaj najbolj obžaluje v zvezi s svojo boleznijo, odgovoril: "Da se ne morem fizično igrati s svojimi otroki. »
« Vodilni filmski kritik obžaluje, da obstaja ... zarota proti lepoti in resnici. »
« Poglejmo primer mojega prijatelja Bena. Tako kot mnogi med nami tudi moj prijatelj Ben včasih reče stvari, ki jih obžaluje, kadar je negotov ali se želi prikazati v dobri luči. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021