Primer stavkov z «hipotezo»

« Toda Hawking je predlagal še bolj radikalno hipotezo. Ob upoštevanju kvantne teorije je razvil koncept "brezmejnosti", po katerem ni absolutne točke, v kateri bi se vesolje začelo. Prostor in čas, energija in snov tako postanejo popolnoma samosvoj paket. »
« Drugo hipotezo je postavil ruski parazitolog Lionk Delyamure. Predlaga, da bi za nasedanje kitov ubijalcev, kitov in delfinov lahko bila vzrok parazitska okužba. »
« Ali je imela Kleopatra golšo? To edinstveno hipotezo je leta 1973 predlagal kanadski zdravnik Gerald Hart. Izhodišče za njegovo trditev so številni kovanci z upodobitvami kraljice, na katerih je na sprednji strani vratu viden obsežen izrastek. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021