Primer stavkov z «honorarji»

« Nato so se začeli vrstiti honorarji za knjigo "Kratka zgodovina časa". Prodaja po vsem svetu je bila milijonska. Hawking zdaj ni mogel plačevati le računov za oskrbo, temveč tudi šolnine svojih otrok, kar mu je zagotavljalo udobno življenje. »
« Poleg tega se avtorski honorarji delijo po enakih delih; gospa Vimmerstedt in njeni dediči so zaslužili več kot 100 000 dolarjev avtorskih honorarjev. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021