Stavki z «hiš»

« Stene večine hiš so obdane z električnimi žicami, ki so priročni kanali za prehod strele, ne da bi prebila streho. »
« Ko sem mladoporočencema pokazal 34 hiš, se je mož že odločil za eno, žena pa si je želela ogledati še šest ali sedem. »
« Ali je tisti fant, ki živi nekaj hiš stran od vas, "prijatelj" vašega sina ali le "znanec"? »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021