5 primer stavkov z «gozdovi»

« Najprej so začela odmirati jezera. Nato gozdovi. Od začetka 20. stoletja industrijski dim iz Združenih držav in Evrope presega dopustne meje v ozračju. »
« Za začetek: gozdovi zavzemajo 14 odstotkov zemeljske površine in v njih živi 60 odstotkov vseh živalskih in rastlinskih vrst na planetu. »
« Če se bodo gozdovi še naprej tako uničevali, bodo mnoge od teh vrst izginile, še preden bodo odkrite in ne da bi jih ljudje lahko izkoriščali - četudi le v medicinske namene. »
« Povpraševanje po lesu je vse večje in to je glavni razlog, zakaj se zdi, da so gozdovi izkrčeni do tal. »
« Posebnost bambusa je, da celotni gozdovi te rastline cvetijo hkrati in hitro odmrejo. Cvetenje in množično odmiranje se pojavljata v nepredvidljivih časovnih presledkih, med njima pa lahko mine tudi do 100 let. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021